Nepretržitá modlitba a pôst za kňazov

S požehnaním a pod záštitou metropolitu o. arcibiskupa Jána Babjaka SJ
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
svoj život za svojich priateľov”
                                                (Jn 15,13)

Prihlásiť sa k modlitbe a pôstu

O modlitbe a pôste za kňazov

Môžete si vybrať jeden deň v mesiaci, kedy sa budete v roku 2024 modliť a postiť za kňazov a za nové duchovné povolania na Slovensku.Prihlásiť sa

Príklad modlitby a pôstu

Ak sa v tabuľke zapíšete do políčka č.3, tak každého 3. dňa v mesiaci (3. januára, 3.februára, ... - až 3.decembra) sa budete modliť a postiť do konca roka 2024.

Ak má mesiac menej ako 31 dní

V prípade ak sa zapíšete na políčko - 31. deň, tak počas mesiacov, ktoré majú len 30 kalendárnych dní, sa svojimi modlitbami a pôstom duchovne spojíte s modliacimi, ktorí sa obetujú na tento úmysel každého 30-teho v mesiaci. To isté platí pre február, kedy sa môžete modliť a postiť posledný deň mesiaca.

Ako sa modliť a postiť

Vo vybraný deň si vzbuďte úmysel, že všetky modlitby, obety, zriekania (bolesť, chorobu, životné ťažkosti, nepríjemnosti) budete obetovať za kňazov a nové duchovné povolania.
Modlitba na začiatku dňa:

Večný Otče, obetujem ti dnes každú moju prácu, modlitby, pôst, zriekania a všetko, čo dnes naplní môj deň, v spojení s utrpením Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, za svätosť kňazov a nové duchovné povolania na Slovensku.

Prosíme ťa vypočuj ich dobré úmysly, za ktoré sa modlia a daruj im všetky milosti potrebné k ich svätosti.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.Čo ak zabudnem? (I to sa môže stať )
Pán pozerá na srdce. Deň pôstu a modlitby si môžeme nahradiť.
Stiahnúť modlitbu do počítača
Nepretržitá modlitba a pôst za kňazov


„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
svoj život za svojich priateľov”
                                               

Jn 15,13

Registrácia

Vyberte si deň v mesiaci, ktorý sa budete modliť a postiť za kňazov a nové duchovné povolania na Slovensku počas roku 2024. Tabuľka obsahuje 31 políčok. Každé políčko predstavuje konkrétny deň všetkých 12 mesiacov.


  • Za celé Slovensko